1. I’ll never leave my youth
  even if I could!

   
 2.  
 3. darksock:

  As I close my eyes every night,
  I’m ready to breathe, I’m ready to believe,
  I’m ready to be alive,
  Just show me what love looks like,
  Because you are love and I’m alive.

   
   
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  

 10.  
 11.  

 12.  

 13. Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. (1 Thessalonians 5:11)

   

 14. As I pen these thingsIt might literally be all I haveInk on paperDoes any of this matter?Then I’m reminded of what I’ve seenThe places I love and the people I’ve beenOnly Love could have brought me to this placeHolding in me a joyful heart while spit covers my faceI’ve come to forgive those who’ve wronged meKnowing that they’ve helped make me into exactly who You intended me to beI’m trying my best to be a better manDespite all my fears, I really amI write these things to remind myselfThat amidst this darkness, there still remainsLight, Hope, and a perfect planFor the first time in my lifeI am writing for the sake of writingLiving for the sake of livingLoving for the sake of lovingAnd I’ll liveSo you can call this sort of life a hopeless endeavorThat this tiny vessel could ever endure such violent weatherCall it pointlessI’ll continue to carry out Grace none the lessI will scream it till my face is blueThere is a point to all of this and its always been You

   

  Když píšu o těchto věcech,
   ve skutečnosti mám možná jen 
  inkoust na papíře. 
  Záleží na tom? 
  Když si uvědomím, co jsem viděl, 
  místa kde jsem byl a lidi které miluji.
  Jen láska mě mohla přinést na toto místo
  Udržuje ve mne radostné srdce
  Zatímco plivance pokrývají mou tvář
  Naučil jsem se odpustit těm, kteří mi ublížili
  Uvědomuji si, že mi pomohli být přesně tím,
  Kým jsi mě zamýšlel ty.
  Pokouším se co nejvíce být lepším člověkem
  Navzdory mým strachům, opravdu jsem
  Píšu tyto věci, abych si připomněl,
  Že uprostřed této temnoty stále zůstává
  světlo, naděje a dokonalý plán
  Poprvé v mém životě 
  píšu jen proto, abych psal
  Žiji proto abych žil a miluji abych miloval
  A budu žít, 
  abyste mohli nazývat tento druh života beznadějným úsilím
  Aby tato malá nádoba mohla vydržet takové divoké počasí
  Říkejte si, že je to k ničemu,
  budu pokračovat ve výkonu milosti stejně
  budu o ní křičet dokud má tvář nezmodrá.
  Všechno má smysl a tím smyslem jsi vždy byl Ty
   
 15.